Spring naar content
Mark de Boer

Mogelijkheden voor goede gesprekken

Interview Mark de Boer – Mark werkt als directeur bij Agapè Nederland. Deze bedrijfskundige-econoom, die voorheen in de automatisering werkte, voelt zich prima thuis bij een christelijke organisatie waar het vooral om communicatie en het opbouwen van persoonlijke contacten gaat. Met hem praten we over de manier waarop zijn organisatie steeds meer gebruik is gaan maken van digitale kanalen om hun missie te bereiken.

Kun je iets vertellen over je eigen achtergrond?
Van huis uit ben ik bedrijfskundig-econoom. Ik heb een aantal jaren bij KPMG gewerkt waar ik bedrijven adviseerde op het gebied van organisatie en technologie. Dit ging met name om het automatiseren van bedrijfsprocessen. Het snijvlak van organisatie en IT. Dit was ook mijn rol toen ik bij Agapè begon.

Nog steeds vind ik dit heel boeiende materie en gelukkig komt het veel terug in de manier waarop we bij Agapè gebruik proberen te maken van IT en digitale vormen van communicatie. Bij Agapè ging het niet alleen om bedrijfssystemen maar kwam hier ook media bij. Toen ik begon als directeur werden de eerste stappen gezet om online met onze doelgroep in contact te komen. Dus niet langer onze websites alleen als plek met informatie over onze organisatie maar als een interactief middel. Voor die tijd was dit redelijk vooruitstrevend.

Wat is jouw favoriete manier van online communiceren?
Persoonlijk maak ik veel gebruik van Twitter. Dit is snel met veel mogelijkheden tot interactie met andere gebruikers en leent zich prima om inhoudelijk op de hoogte te blijven van nieuws en ontwikkelingen in kerk en samenleving. Het heeft mij een groot netwerk opgeleverd dat ik prima kan gebruiken bij mijn  werk. Sinds 2003 heb ik een persoonlijke blog waar ik mijn eigen gedachten kan delen met mijn persoonlijke netwerk. Wel merk ik dat sociale media van invloed zijn op mijn blog. Doordat ik ook actief ben op Twitter, blog ik minder regelmatig.

Op welke manier gebruikt Agapè online media?
Naast onze organisatie-website en websites voor het bereiken van onze doelgroepen maken we gebruik van Facebook, Twitter en digitale nieuwsbrieven. Voor het bereiken van mensen hebben we een online strategie ontwikkeld. De unieke elementen van online media werken hierbij echt in het voordeel bij het bereiken van mensen. Voor onze studentendoelgroep is twee jaar geleden een app ontwikkeld. Deze is vrij eenvoudig maar werkt prima om met studenten in contact te komen.

Welke verschuiving neem jij waar tussen print media en online media?
In het algemeen volgen wij een trend die je overal in de marketing ziet. Hierbij is er zeker een verschuiving richting digitale media maar blijft er altijd wel plaats over voor gedrukte media. Vroeger werd er bij ons veel met folders en flyers gewerkt. Tegenwoordig ligt de nadruk op digitale media en zijn gedrukte middelen nog maar een beperkt onderdeel van wat we doen. Deze verschuiving is niet alleen vanwege technische ontwikkelingen maar er zit ook een inhoudelijke keuze achter.

Persoonlijke gesprekken zijn bij ons werk steeds belangrijker geworden. Online media zijn hiervoor de beste ondersteuning. Deze bieden veel meer mogelijkheden om met mensen een inhoudelijk gesprek aan te gaan dan gedrukte media omdat er verschillende mogelijkheden zijn voor directe interactie. Onze doelgroep kan vanuit hun eigen omgeving het gesprek met ons aangaan zonder zich overrompeld of geïntimideerd te voelen.

We hebben bijvoorbeeld de website MyStory. Hier kun je persoonlijke verhalen van mensen leven waarin ze vertellen over hoe ze hun geloof beleven. Iedereen die hier een verhaal op plaatst kan door middel van een business card en sociale media anderen wijzen op deze website en uitnodigen om te reageren op hun verhaal.

Hoe hebben online-media jullie content of wellicht zelfs jullie boodschap veranderd?
Onze boodschap is niet veranderd. Wel de kanalen die we gebruiken en de manier waarop we ons verhaal aanbieden. Als je wat afstand neemt, zie je dat de opkomst van digitale media wel van invloed is op de samenleving. Dit zie je met name terug in de manier waarop mensen informatie tot zich nemen.

Door de grote hoeveelheid aan informatie wordt het steeds moeilijker onder de aandacht te komen en wordt kwaliteit veel belangrijker. Daarom leggen wij andere accenten en proberen zo relevant mogelijk te zijn in de manier waarop we onze boodschap presenteren. We bieden nu veel meer in kleine stapjes aan. Voorheen moest alles in 1 keer verteld worden. Daarnaast maken online media het mogelijk om veel meer in te gaan op specifieke problemen bij onze doelgroep zoals eenzaamheid, verslaving of schulden.

Is de relatie met jullie publiek/doelgroep anders geworden door inzet van online media?
We weten dat dit aan het veranderen is, maar we weten nog niet precies hoe. Dit is een proces waar we nog middenin zitten. We al wel dat de omgang met onze doelgroep anders is. Face-to-face- en online contact is heel anders. Online gaat het vooral om gevonden worden terwijl je bij fysiek contact zelf mensen opzoekt. Dit is een wezenlijk verschil want online kom je dus primair in contact met mensen die zelf al interesse hebben getoond in onze boodschap. De e-coaches waar we online mee werken gaan ook op een heel andere manier het gesprek aan dan medewerkers die op straat mensen benaderen.

Helpen online media jullie om jullie boodschap beter over te brengen?
Jazeker. Hier zie ik drie verschillende niveaus. Ten eerste kunnen we veel beter analyseren wat het effect van onze campagnes is. Zo deden we laatst een campagne over werkloosheid door middel van AdWords. Hierbij zagen we dat het aantal keer dat er op de advertenties in Google geklikt werd wat tegenviel. De conversie van de mensen die klikten was echter vrij hoog. Blijkbaar was de boodschap van de advertentie zo duidelijk dat het een groot aantal mensen weerhield om er op te klikken maar de personen die wel klikten hadden wel echt interesse en kwamen in contact met ons. Bij onze collega’s in Duitsland was dit precies andersom. Zij hadden eenzelfde soort AdWords-campagne gedaan maar met een minder heldere boodschap. Er werd meer op geklikt maar het aantal mensen die vervolgens doorklikten en contact opnamen was veel minder.

Ten tweede is de scope anders. We kunnen met digitale middelen veel meer mensen bereiken dan wanneer je op de hoek van een straat gaat staan om foldertjes uit te delen. Het derde punt is targeting. We kunnen heel specifiek zijn in welke informatie we aanbieden. Vervolgens kunnen we hier specifieke doelgroepen mee benaderen. Zonder digitale media is dit veel lastiger.

Zijn er mogelijkheden/kansen die nu nog onbenut blijven waar jullie mee aan de slag willen?
Dit is eigenlijk altijd wel het geval. Waar we graag meer mee willen doen zijn apps en kwalitatief goede video-content. We zien dat er een verschuiving is naar het gebruik van mobiel en daar willen we beter op inspelen. Daarnaast zouden we apps ook willen gebruiken als manier om extra inkomsten te genereren. En we willen investeren in het kunnen ontwikkelen van kwalitatief goede video-content. Hier hebben we al wat stappen in gezet maar het is duidelijk dat ook video een steeds grotere rol speelt op online media.

Wij streven er naar om online in alle aspecten van ons werk terug te laten komen. Dus ook in facae-to-face contacten en off-line onderdelen van onze organisatie. Op deze manier proberen we ons voor te bereiden op een toekomst waarin online interactie een steeds grotere rol gaat spelen.

Foto: Profielfoto van Mark de Boer op MyStory.me

Scroll naar boven